بیست و پنجمین سده شاهنشاهی – سری هشتم

180,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سده شاهنشاهی سری هشتم منتشر شده در سال 1350