بیست و پنجمین سده شاهنشاهی – سری هفتم

36,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سده شاهنشاهی سری هفتم منتشر شده در سال 1350