بیست و پنجمین سده شاهنشاهی – سری پنجم

48,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سده شاهنشاهی سری پنجم منتشر شده در سال 1350