بیست و پنجمین سده شاهنشاهی – سری چهارم

20,000 تومان

تمبر بیست و پنجمین سده شاهنشاهی سری چهارم منتشر شده در سال 1349