بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

1,500 تومان

تمبر بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر شده در سال 1391