تاجگذاری محمدرضا پهلوی – جفتی بی دندانه باند بالا

980,000 تومان

تمبر تاجگذاری محمدرضا پهلوی جفتی بی دندانه باند بالا منتشر شده در سال 1346