تاسیس مجالس اسلامی

3,000 تومان

تمبر تاسیس مجالس اسلامی منتشر شده در سال 1378