تجاوز رژیم بعثی عراق به عتبات عالیات

1,000 تومان

تمبر تجاوز رژیم بعثی عراق به عتبات عالیات منتشر شده در سال 1370