تجلیل از جانبازان انقلاب 1362

500 تومان

تمبر تجلیل از جانبازان انقلاب 1362 منتشر شده در سال 1362