تمبرهای سال 1353

355,000 تومان

تمبرهای یادگاری منتشر شده در سال 1353