تمبر اختصاصی فولاد مبارکه اصفهان

1,000 تومان

تمبر اختصاصی فولاد مبارکه اصفهان منتشر شده در سال 1387