تمبر مشترک ایران – ونزوئلا

15,000 تومان

تمبر مشترک ایران ونزوئلا منتشر شده در سال 1383