تمبر مشترک ایران و اسپانیا

18,000 تومان

تمبر مشترک ایران و اسپانیا منتشر شده در سال 1384