تولد رضا پهلوی 1340

200,000 تومان

تمبر تولد رضا پهلوی منتشر شده در سال 1340