جام جهانی فرانسه

1,500 تومان

تمبر جام جهانی فرانسه منتشر شده در سال 1377