جشن فرهنگ و هنر 1348

6,000 تومان

تمبر جشن فرهنگ و هنر 1348 منتشر شده در سال 1348