جشن فرهنگ و هنر 1349

7,000 تومان

تمبر جشن فرهنگ و هنر 1349 منتشر شده در سال 1349