جشن فرهنگ و هنر 1351

27,000 تومان

تمبر جشن فرهنگ و هنر 1351 منتشر شده در سال 1351