جشن فرهنگ و هنر 1352

7,000 تومان

تمبر جشن فرهنگ و هنر 1352 منتشر شده در سال 1352