جشن فرهنگ و هنر 1353

4,000 تومان

تمبر جشن فرهنگ و هنر 1353 منتشر شده در سال 1353