جشن فرهنگ و هنر 1354

3,000 تومان

تمبر جشن فرهنگ و هنر 1354 منتشر شده در سال 1354