جشن فرهنگ و هنر 1355

6,000 تومان

تمبر جشن فرهنگ و هنر 1355 منتشر شده در سال 1355