جشن فرهنگ و هنر 1356

7,000 تومان

تمبر جشن فرهنگ و هنر 1356 منتشر شده در سال 1356