حاج سید احمد خمینی

1,000 تومان

تمبر حاج سید احمد خمینی منتشر شده در سال 1374