حاج سید علی محمد وزیری

1,000 تومان

تمبر حاج سید علی محمد وزیری منتشر شده در سال 1374