حسین رضا زاده قویترین مرد جهان

1,500 تومان

تمبر حسین رضا زاده قویترین مرد جهان منتشر شده در سال 1382