حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران

2,000 تومان

تمبر حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران منتشر شده در سال 1367