دهمین سالروز تعاون 1355

2,000 تومان

تمبر دهمین سالروز تعاون 1355 منتشر شده در سال 1355