دهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1368

500 تومان

تمبر دهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1368 منتشر شده در سال 1368