دهمین سالگرد برنامه جهانی غذا 1352

7,000 تومان

تمبر دهمین سالگرد برنامه جهانی غذا 1352 منتشر شده در سال 1352