دهمین سال حفاری دریایی ایران و ایتالیا

9,000 تومان

تمبر دهمین سال حفاری دریایی ایران و ایتالیا منتشر شده در سال 1348