ده هزارمین روز سلطنت

13,000 تومان

تمبر ده هزارمین روز سلطنت منتشر شده در سال 1347