دومین جشنواره جهانی فیلم 1352

5,000 تومان

تمبر دومین جشنواره جهانی فیلم 1352 منتشر شده در سال 1352