دومین کنگره بین المللی معماری 1353

5,000 تومان

تمبر دومین کنگره بین المللی معماری 1353 منتشر شده در سال 1353