دومین کنگره جامعه دندان پزشکان 1343

90,000 تومان

تمبر دومین کنگره جامعه دندان پزشکان 1343 منتشر شده در سال 1343