دیدار رئیس جمهور ترکیه جودت سونای

12,000 تومان

تمبر دیدار رئیس جمهور ترکیه جودت سونای منتشر شده در سال 1345