دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه

280,000 تومان

تمبر دیدار شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه منتشر شده در سال 1342