دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک

210,000 تومان

تمبر دیدار فردریک نهم پادشاه دانمارک منتشر شده در سال 1342