دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران

18,000 تومان

تمبر دیدار پادشاه و ملکه تایلند از ایران منتشر شده در سال 1346