راه آهن مشهد – سرخس – تجن

1,000 تومان

تمبر راه آهن مشهد سرخس تجن منتشر شده در سال 1375