راه اندازی فاز اول پالایشگاه آبادان

500 تومان

تمبر راه اندازی فاز اول پالایشگاه آبادان منتشر شده در سال 1368