روز بیمه

22,000 تومان

تمبر روز بیمه منتشر شده در سال 1347