روز جهانی ارتباطات 1354

11,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1354 منتشر شده در سال 1354