روز جهانی ارتباطات 1355

5,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1355 منتشر شده در سال 1355