روز جهانی ارتباطات 1356

3,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1356 منتشر شده در سال 1356