روز جهانی ارتباطات 1361

2,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1361 منتشر شده در سال 1361