روز جهانی ارتباطات 1364

1,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1364 منتشر شده در سال 1364