روز جهانی ارتباطات 1371

7,000 تومان

تمبر روز جهانی ارتباطات 1371 منتشر شده در سال 1371