روز جهانی صنایع دستی 1367

3,000 تومان

تمبر روز جهانی صنایع دستی 1367 منتشر شده در سال 1367