روز جهانی صنایع دستی 1368

3,000 تومان

تمبر روز جهانی صنایع دستی 1368 منتشر شده در سال 1368